Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak często należy przeprowadzać przegląd windy?

Częstotliwość przeglądów technicznych wind jest kluczowym aspektem zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności pracy urządzeń dźwigowych. W Polsce, przepisy dotyczące konserwacji i przeglądów wind są regulowane przez prawo, a ich przestrzeganie jest niezbędne dla utrzymania wind w odpowiednim stanie technicznym oraz zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom. 

Przepisy dotyczące przeglądów technicznych wind

W Polsce, przeglądy techniczne wind są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 października 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 207 poz. 1760). Zgodnie z tym rozporządzeniem, windy muszą być poddawane okresowym przeglądom technicznym co najmniej raz na rok. Przegląd taki ma na celu sprawdzenie stanu technicznego urządzenia oraz ocenę jego bezpieczeństwa.

Obowiązki właściciela budynku

Właściciel budynku, w którym znajduje się winda, ma obowiązek zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania oraz utrzymania w odpowiednim stanie technicznym. Do jego obowiązków należy zorganizowanie okresowych przeglądów technicznych oraz ewentualnych napraw. Ponadto właściciel musi zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania przeglądów technicznych wind, którym jest Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub inna jednostka posiadająca stosowne uprawnienia.

Czynniki wpływające na konieczność przeprowadzenia przeglądu

Chociaż przepisy wymagają przeprowadzenia przeglądu windy co najmniej raz na rok, istnieje kilka czynników, które mogą wpłynąć na konieczność częstszych przeglądów. Należy do nich między innymi wiek windy, intensywność jej użytkowania oraz warunki eksploatacji. W przypadku starszych wind, które są podatne na awarie i zużycie, zaleca się przeprowadzanie przeglądów technicznych częściej niż raz na rok. Podobnie, jeśli winda jest intensywnie użytkowana, na przykład w dużym budynku mieszkalnym czy biurowym, warto rozważyć częstsze przeglądy w celu zapewnienia jej niezawodności.